พันธมิตรทางธุรกิจ

      1. บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

      2. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

      3. บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด

      4. บริษัท ซาทาเรม (ประเทศไทย) จำกัด (สวิตเซอร์แลนด์)

      5. บริษัท ลาวี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (สหพันธรัฐเยอรมนี)

      6. บริษัท กวงซู่ ยุ่นไถ่ อีควิปเม้นท์ จำกัด (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

      7. บริษัท กวงซิ เว่ยเว่ย อินเวสท์เม้นท์ จำกัด (สาธารณรัฐประชาชนจีน)